Het Nieuwe Werken

EVERY EXPERIENCE YOU HAVE IS DESIGNED TO MAKE YOU STRONGER.

Wie ik ben

Erik Veldhoen
Consultant / Spreker / Schrijver

Ik help organisaties om op strategisch niveau de beweging te maken naar Het Nieuwe Werken. Ik doe dat vanuit een heldere visie en jarenlange ervaring.

Vanuit mijn drijfveren en mijn ervaring is het gedachtegoed van Het Nieuwe Werken ontstaan. Nu wellicht een containerbegrip, maar toen ik er jaren geleden mee begon een ware innovatie. Als founding father van Het Nieuwe Werken en bedenker van begrippen als 'flexplek' en 'activiteit gerelateerd werken' heb ik veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van het veranderen van organisaties en het innoveren van werkstijlen.

Uitgebreide praktijkervaring

Bij meer dan tweehonderd organisaties heb ik vanuit een integrale samenhang betekenis gegeven aan de fysieke, virtuele en sociale werkomgeving. Van kantoren en scholen tot ziekenhuizen. Deze kennis en ervaring deel ik graag. Als consultant, spreker en schrijver.

Samen op reis naar een nieuwe manier van werken

Ik laat leiders en managers zien welke kansen, resultaten en mogelijkheden mijn gedachtegoed biedt. Samen gaan we op reis naar een nieuwe en duurzame manier van werken. Via een beproefde methode en interactieve sessies maken we samen de toekomst manifest.

Toekomstgerichte oplossingen

Door de steeds veranderende mogelijkheden - met name op het gebied van technologie - is Het Nieuwe Werken geen statistisch gegeven. Het is een concept dat constant aandacht vraagt en vernieuwing nodig heeft. Daardoor ben ik altijd bezig met het ontwikkelen van toekomstgerichte oplossingen.

"Wie naar eenvoud streeft, moet het complexe beheersen."

- Erik Veldhoen

Consultant

Het Nieuwe Werken draagt bij aan kostenbesparing, productiviteitsverhoging, cultuurverandering en duurzaamheid. Er zijn echter nog talloze andere voordelen te benoemen.

Proces en instrumenten

Ik help organisaties zich voor te bereiden op de transformatie naar de nieuwe virtuele realiteit. Een beproefde methode en een procesmodel vormen de basis voor een projectaanpak. Hieraan voeg ik nog gedegen ervaring en een enorme dosis creativiteit toe, wat voortkomt uit mijn vernieuwingsdrang.

Het proces vraagt om een Tabula Rasa, een schone lei, om daarna te bepalen wat op te geven, wat te behouden en wat toe te voegen. Activity-Based Werken en Activity-Based Organiseren zijn de instrumenten die worden ingezet.

Een Activity-Based Organisatie is zich in de kern bewust welke activiteiten ze moet uitvoeren om de gewenste doelen en resultaten te behalen. Organisaties die herkennen dat deze veranderingen aan de orde zijn en dat er een passend antwoord moet worden gevonden, zijn aan het goede adres.

Stappenplan

Het proces bestaat uit drie stappen.

 • 1. Inzicht geven en reflecteren op de nieuwe realiteit
  Wat is die nieuwe realiteit? Waarom moeten we veranderen? Waarom is dit noodzakelijk? Het herkennen van de onvermijdelijkheid van de toekomst.
  1-daags werkatelier
  -
 • 2. Betekenis geven
  Wat betekent de nieuwe virtuele realiteit voor mijn organisatie, en hoe kan deze mijn organisatie van dienst zijn?
  2-daags werkatelier
  -
 • 3. Keuzes maken
  Welke keuzes moet ik maken om ook in de toekomst mijn organisatiedoelen op een klantgedreven, productieve, aangename en duurzame wijze te bereiken? Hoe gaan de nieuwe mentale, virtuele en fysieke ruimte eruit zien?
  3 paralelle 2-daagse werkateliers

Holistische aanpak

Tijdens de reis naar de integrale, holistische aanpak van Het Nieuwe Werken komen vele zaken aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan:

huisvesting / architectuur / bouwproces / programmamanagement / digitaal werken (van papier naar digitaal) / nieuwe vaardigheden / leiderschap / cultuurverandering / duurzaamheid / verandermanagement / creativiteit / de klant / de medewerker / ICT / informatie- en kennismanagement / trends / sense of urgency / business case / communicatie / besparing / vitaliseren

Samen ontwikkelen we via het Nieuwe Werken samenhang tussen deze issues.

Inspiratie

VPRO Tegenlicht
Het einde van de manager


Key-projecten Het Nieuwe Werken

Mijn holistische kijk op Het Nieuwe Werken heeft velen overtuigd dat het anders kon. Talrijke organisaties implementeerden deze manier van werken met succes.

Politie Limburg-Zuid - (1992/1999)

In 1992 kreeg ik van de net gevormde politieregio Limburg-Zuid de opdracht om de huisvesting te herordenen. Veel politiebureaus waren technisch en functioneel verouderd of stonden op de verkeerde plek. "We hebben nu de kans om het anders te doen", stelde korpschef Henk Mosterd. En het werd anders: de politiebureaus werden de eerste flexibele kantoorgebouwen in Nederland, waar niemand een eigen werkplek had maar waar de verschillende activiteiten werden gefaciliteerd.

Het boek 'Kantoren bestaan niet meer' was het directe gevolg van deze ontwikkeling. Het Nieuwe Werken was geboren.

pbhb_x0y2w367h367cw1276ch1276_ft483.jpg

Interpolis - 1996/2001

Interpolis wordt nog steeds de moeder van de Activity-based projecten genoemd. Het was de eerste organisatie die op grote schaal een volstrekt nieuw en flexibel kantoorconcept implementeerde. Het Interpolis Kantoor Concept werd in 1996 in gebruik genomen en in 2001 volmaakt tot een werkconcept Helder Werken.

Dit herrijkte Interpolis compleet als organisatie en bracht een enorme belangstelling voor Het Nieuwe Werken op gang.

denbosch2.jpg

Gemeente 's-Hertogenbosch - 1998/2003

Eind de jaren 90 was de gemeente 's-Hertogenbosch klaar voor een mindshift. Samen met gemeentesecretaris Peter Lansbergen ontwierpen we de samenhangende architectuur voor de mentale, virtuele en fysieke ruimte. Het nieuwe gemeentehuis werd een activity-based stadskantoor in optima forma. Het resultaat is nog steeds een prachtig voorbeeld voor gemeentelijke organisaties.

orbis1.jpg

Orbis Medisch Zorgconcern (nu Zuyderland) - 1999/2009

In 1999 besloot de toenmalige minister van Volksgezondheid - Els Borst - dat er geëxperimenteerd moest worden met de bouw van ziekenhuizen. Zij voorzag dat de moderne technologie een aanzienlijke invloed zou krijgen op de bedrijfsvoering en daarmee ook op de structuur en inrichting van de gebouwen.

Onder mijn leiding werkten medewerkers van Veldhoen+Company en het ziekenhuis 10 jaar samen om het fysieke, virtuele en mentale ziekenhuis van de toekomst te ontwerpen. De patiënt werd centraal gesteld, en dat zorgde voor een kantelpunt in de cultuur van het ziekenhuis. Lees meer over de ontwikkelingen en leermomenten van dit project in het boek 'You-topia'.

macquarie_280310_14-200x200.jpg

Macquarie Bank - 2008/2009

Macquarie in Sydney is een van de grootste financiële instellingen van Australië. In 2008 besloot men een nieuw hoofdkantoor te realiseren voor de divisie Business Financial Services (3.000 medewerkers). Ze lieten zich inspireren door de aanpak van Interpolis en kozen voor een Activity-Based Workstyle, met volledige focus op de klant.

Ik leidde de topinvesteringsbank in twee jaar naar deze werkstijl. Het werd één van de meest toonaangevende realisaties op dit vlak in Australië.

Mail me

ERIK_circle.jpg

Erik Veldhoen

Founding father van 'Het Nieuwe Werken' en 'Activity Based Organiseren'. Wijst de weg naar dé stip aan de horizon voor organisaties die herkennen dat er grote onvermijdelijke veranderingen aan de orde zijn en daar iets mee willen.

Spreker

Ik treed regelmatig op als spreker, panellid en discussieleider. Bel mij gerust voor meer informatie of stuur een e-mail.

Mijn expertises

Mijn bijdrage kan zich uitstrekken over een breed scala van onderwerpen. Het zijn aspecten die voortvloeien uit het integrale en holistische karakter van mijn benadering van Het Nieuwe Werken.

leiderschap / verandermanagement / cultuurverandering / activiteit gerelateerd werken / toekomstgericht werken / werken op afstand / telewerken / duurzaamheid / terugdringen van het fileverkeer / vernieuwing in de architectuur / kostenbesparing / huisvesting / de kansen van ICT, kantoor of ziekenhuis van de toekomst / communicatie / van papier naar digitaal / arbeidsvreugde / werkplezier / vernieuwing / vitaliseren / samenwerken / kennisdelen

Events & activiteiten

Een greep uit de events waar ik optrad als spreker, panellid of discussieleider:

 • Congres 'Sociale Kleefkracht' (Utrecht)
 • VU Business Research Institute: 'The mobile workforce' (Amsterdam)
 • Dialoogsessie KPN in Rijksmuseum (Amsterdam)
 • Worktech (Madrid, Spanje)
 • Employer Branding Experience (Den Haag)
 • Dag van de Vooruitgang (Rotterdam)
 • Orgatec (Keulen, Duitsland)
 • The Occupiers Conference (Londen, UK)
 • Kluwer Masterclass (div. locaties)

Transformeren

Ja, wij willen transformeren!

Graag help ik uw organisatie de onvermijdelijke transformatie naar Het Nieuwe Werken goed voor te bereiden. Mail mij, dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.

Schrijver

Sinds 1995 publiceer ik. Ik wil mijn kennis en ervaringen beschikbaar stellen en daarmee mensen inspireren.

boek.jpg

You-topia (2012)

In dit boek geef ik een overzicht van de gevolgen die de digitale revolutie heeft veroorzaakt. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen mensen, organisaties en samenleving. Het boek geeft een inzicht in een nieuwe 'life-work-balance' en neemt afscheid van het 'Oude Werken'. Controlemechanismen uit het industriële tijdperk werken niet meer in onze nieuwe wereld. Oude (schijn)zekerheden komen te vervallen en nieuwe kansen en nieuwe zekerheden ontstaan.

In 'etudes' vindt u korte essays over de de implementatie van het nieuwe werken. Hierin wordt weer een onderscheid gemaakt tussen het virtuele en het tastbare.

U leest in dit boek het ontstaan van nieuwe kansen en nieuwe zekerheden.

Koop dit boek

TheArtOfWorking.jpg

The Art of Working (2004)

Aan de hand van theorie en praktijk laat ik in dit boek zien hoe organisaties op reis kunnen gaan naar een integrale herinrichting van hun virtuele, fysieke en mentale werkomgeving. Aan bod komen ambitieuze voorbeelden uit de gezondheidszorg, de overheid en het bedrijfsleven, een visie op een veranderende samenleving en de rol van eigenzinnig leiderschap.

The Art of Working documenteert een organisatorisch-maatschappelijke beweging met als inzet niets minder dan een duurzamere en harmonieuzere samenleving.

Koop dit boek

versie2.0.jpg

Versie 2.0 (1998)

Anno 1998 was de nieuwe manier van werken realiteit. Het boek laat zien dat kantoorinnovatie meer is dan alleen een huisvestingsoplossing. Er moet ook worden gekeken naar zaken als het werkproces, documentmanagement en ICT. Daarnaast maakt het boek duidelijk dat de mensen die worden geconfronteerd met grootscheepse veranderingen zorgvuldig moeten worden begeleid.

Wilt u dit boek bestellen? Stuur dan een e-mail.

manifest.jpg

Veldhoen Manifest 01

Het Manifest schetst het beeld van een overheid die efficiënter en effectiever werkt en daardoor jaarlijks een bedrag van vier miljard euro kan besparen. Hiermee doe ik geen loze belofte; de berekening is gebaseerd op reële projecten zoals Interpolis en de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Wilt u een digitale versie ontvangen? Stuur dan een e-mail.

kantorenbestaannietmeer.png

Kantoren bestaan niet meer (1995)

Als grondlegger van Het Nieuwe Werken legde ik in 1995 mijn visie vast in het boek Kantoren bestaan niet meer. Het beschrijft de consequenties van nieuwe ontwikkelingen voor het kantoorwerk, de kantooromgeving en het kantoorgebouw als architectonisch type.

Dit boek is helaas niet meer verkrijgbaar.

Curriculum vitae

Persoonlijk

Erik Veldhoen, geboren op 19 juli 1954 in Deventer. Vader van Vincent (1979), Niniane (1981), Alco (1985) en Jacinto (1988). Trompettist vanaf mijn 9-de (van fanfare, jazz ensembles tot salsa orkest). Reist graag af naar Zuid Amerika, India, Corsica en Australië. Enthousiast kok: oprichter, lid Club Gastronomique Curnonsky Maastricht. Golfer: hcp 17,4

2010 - Erik Veldhoen For Change

Als founding father van Het Nieuwe Werken beschikbaar als strategisch consultant, spreker en publicist.

1989/2009 - Oprichter en CEO Veldhoen + Company

Met Veldhoen + Company specialiseerde ik me al begin jaren negentig in het ontwikkelen en invoeren van nieuwe werkstijlen vanuit de integrale samenhang tussen de fysieke, virtuele en mentale werkomgeving. Veldhoen + Company heeft haar kennis en ervaring altijd geëtaleerd en willen delen. Het bureau groeide in de twintig jaar dat ik er leiding aan gaf uit tot een innovatieve en multidisciplinaire nichespeler met meer dan vijftig medewerkers met uiteenlopende talenten (architectuur, psychologie, gedragskunde, bedrijfskunde, bestuurskunde, facilitymanagement, economie, projectmanagement).

200+ projecten

Ik was betrokken bij meer dan tweehonderd projecten en gaf mijn persoonlijk commitment aan o.a.:

Interpolis / Politieregio Limburg-Zuid / Orbis Medisch Zorgconcern (nu Zuyderland) / Sportcomplex De Scheg cultuurcomplex De Leeuwenbrug in Deventer / MEGA Limburg / AZL / een scholencomplex in Potsdam (Duitsland) / Kamer van Koophandel Rotterdam / Unilever Research Vlaardingen / Shell Rijswijk / Gemeente ’s-Hertogenbosch / Aedes Hilversum / Politieregio Utrecht / McKinsey Amsterdam / Deloitte Maastricht / Dela Eindhoven / NS Vastgoed Utrecht / B/Braun Melsungen / Secura Brussels / Swiss Life Brussels / Cera Bank Leuven / Rabobank Heusden / Rabobank Nederland hoofdkantoor Utrecht / Sabic Europe HQ Sittard / Macquarie Bank in Sydney (Australië)

1981/1989 - Directeur van o.a. PolyCAD, PRM en IMEConsult

PolyCAD

Van 1986 tot december 1989 werkte ik als directeur van PolyCAD en ERC in Heerlen. Met mijn team ontwikkelde ik toepassingen voor exploitatie en designvastgoed op grote CAD-systemen. Ook deed ik landelijk onderzoek (creatief en economisch) naar integrale oplossingen voor sportcomplexen en verrichtte ik de studie ‘Clusteren een alternatief’.

PRM

In 1985 werkte ik als oprichter/directeur voor Project Research & Management in Maastricht. Ik was voornamelijk actief in de ontwikkeling (creatief en economisch) van enkele nieuwbouwplannen voor kantoren, sportcomplex en scholen.

IMEConsult

Van 1981 tot 1985 was ik vestigingsdirecteur van IMEConsult in Maastricht. Ik deed en was verantwoordelijk voor het projectmanagement van onder andere de nieuwbouw van het hoofd- en districtskantoor en de energiecentrale van de Provinciale Limburgse Elektriciteits Maatschappij.

1977/1980 - Paramaribo en Bangladesh IMEConsult

In 1980 werkte ik voor IMEConsult/Haskoning als ontwikkelaar nieuwbouw aan de Nederlandse Ambassade in Dhaka, Bangladesh. Van 1977 tot 1980 werkte ik voor datzelfde bedrijf als projectmanager van grote bouwprojecten, waaronder het St. Vincenties Ziekenhuis en het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo, Suriname.

Opleiding

1976, HTS Bouwkunde, Zwolle

Erik Veldhoen

The Barns
Kreugerlaan 2
1381 HN Weesp
The Netherlands

+31 6 54 98 28 46 (NL)

erikveldhoen@mac.com

The key issues are trust, responsibility, freedom and commitment.